Paraglaiding - zubr-cup.cz

Přejít na obsah
PARAGLIDING
Popis tratě:
 
Všichni  paraglidisté musí předložit své pilotní průkazy, technické  průkazy a  pojištění padáku při prenzetaci! Doklady je možné předložit i   prostřednictvím svých týmovýc   kolegů , případně zasláním kopie poštou  či e-mailem nejpozději do  23.7.2019! V den závodu již kontrola dokladů  probíhat nebude!!!

Pátek 2.8.2019
Celodenní trénink.Vysvětlení a dotazy na meetingu.
Sobota 3.8.2019
Start: cca 11:00 – v předávkovém území Kamenec – 1 330 m.n.m., podle doběhu běžců
Cíl: sjezdovka Kareš – 541 m.n.m.
Předávka: vrchol sjezdovky – doběh 350 m –  585 m.n.m.
Délka letu: cca 5,740 km

Podmínky pro připuštění do závodu
Pilot   je povinen nejpozději na pezentaci předložit platný pilotní průkaz s   kategorií, která jej opravňuje letět na padákovém kluzáku, se kterým   bude absolvovat závod.
Pilot   je současně povinen předložit platný technický průkaz a platné zákonné   pojištění padáku (osoby), na kterém bude absolvovat závod.
Pilot startuje výhradně se sedačkou certifikovanou dle normy EN a LTF a s originálním chráničem.
Padáky používané v závodě mohou být pouze atestované a to v kategoriích EN-A až EN-D a LTF-1 až LTF 2-3.
Doporučujeme   pilotům vyzvednout si na meetingu záchrannou šňůru, kterou v případě   potřeby mohou spustit dolů ze stromu a vytáhnout si k sobě lano od   záchranářů.
Pilot musí mít na přilbě místo pro číslo.

Pravidla závodu
Pilot musí mít startovní číslo viditelně upevněné na přílbě a na křídle.
Pilot   je povinen předat štafetu v cíli – předávkovém koridoru svému týmovému   kolegovi se vším vybavením, se kterým nastoupil do závodu.
Pilot   je povinen dodržet váhové zatížení uvedené na štítku svého  atestovaného  padáku, se kterým bude absolvovat závod, a to od startu  své disciplíny  až do předávky štafety. Startovní váhu si může každý  pilot ověřit na  pátečním meetingu, stejnou váhou bude organizátor  soutěžící převažovat i  v cíli. Takt&a  mp;e acu   te;ž může být  každý pilot namátkově pořadatelem zkontrolován, zda se  na start závodu  postavil s předepsanou výbavou.
Pilot   je povinen mít při závodním letu záložní padák velikosti odpovídající   jeho celkové vzletové váze při závodním letu (váha pilota + váha   kompletního vybavení, se kterým pilot soutěžní let absolvuje).
Pilot   nesmí upravovat nastavení svého padáku, se kterým absolvuje závod.   Nastavení musí být shodné s nastavením nového atestovaného výrobku,   úpravy typu zkracování šňůr, změny geometrie šňůr, záměny či úpravy   popruhové části volných konců jsou nepřípustné a mohou vést k   diskvalifikaci.
Pilot při letu musí dodržovat platné zákony a předpis ZL1 a dbát pravidel a pokynů pořadatele.
Porušení   pravidel závodu je důvodem k penalizaci či diskvalifikaci závodníka.   Při diskvalifikaci závodníka může zbytek týmu dále pokračovat,  závodníci  budou hodnoceni ve svých kategoriích, ale v týmové soutěži  budou  uvedeni až pod všemi týmy s platným pořadím s označením DNF.
Trasa paraglidingové disciplíny
Trať se skládá z běhu a letu na paraglidingu a výběhu sjezdovky na předávku biku.
Běžecká část
Po   obdržení předávky od běžce v předávkovém území Kamenec běží pilot s   plnou výzbrojí na zádech, zabalenou v batohu včetně sedačky a přilby,  do  prostoru startu cca 200 m, kde ve vytyčeném sektoru připraví  padákový  komplet a následně startuje. Startoviště  Kamenec.
Letecká část
Z   Kamence letí pilot na prostor mezi prvním a druhým vlekem areálu   sjezdovky Kareš, kde přistává ve vyznačeném prostoru. Dále běží na   vrchol sjezdovky s veškerou výbavou, se kterou do letu vystartoval, a  na  vrcholu pod branou předává štafetu bikerovi.
V případě nepříznivého počasí pro let bude vytyčena náhradní trasa pro běh.
Časový limit disciplíny paragliding
Organizátorem   je stanoven maximální čas k dokončení letecké části paraglidingové   disciplíny v délce 1 hodiny. Tento čas se počítá od začátku letecké   části paraglidingové disciplíny do předání štafety cyklistovi. Pokud   soutěžící pilot z jakéhokoliv důvodu nestihne v tomto čase svou   disciplínu dokončit, je mu zapsán   čas 1   hodina a cyklista pokračuje  v závodu – startuje pokynem asistenta  časomíry. Tým je i v tomto  případě hodnocen v celkovém pořadí.
Startoviště
Startoviště   jsou náročná zejména malým prostorem a porostem komplikujícím přípravu   ke startu. Z toho důvodu budou organizátoři v rámci možností pomáhat   pilotům připravovat vrchlík. Šňůry a vše ostatní si závodník připravuje   sám. Doporučujeme si důkladně prohlédnout startoviště ještě před  závodem  přímo při tr&  eacu te;   ninku .
Pravidla na startovišti
Pilot musí být na startovišti minimálně 30 min. před svým startem.
Pokud   je na startovišti více čekajících pilotů, další přibíhající pilot se   řadí za posledního čekajícího, starty se odehrávají v pořadí, ve kterém   závodníci přiběhli na startoviště.
Pokud   je pilot připraven ke startu a zbytečně se startem vyčkává, má   organizátor právo vyzvat dalšího v řadě k přípravě ke startu. Za   „zbytečné vyčkávání“ se má ta skutečnost, když po kompletní   předstartovní přípravě pilota na startovišti, včetně natažených šnůr a   připraveného vrchlíku, pilot vyčkává s ods   tartov&  amp; amp;a  acute;ním déle jak 10 s. Pilot, který vyčkával se startem,  je povinen  místo startu dalšímu závodníkovi uvolnit.
Pokud pilot nezvládne start napoprvé, je povinen se zařadit na konec případné řady čekajících pilotů.
Pořadatel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo na krátkodobé či úplné uzavření startoviště i v průběhu závodu.
Komise
Pořadatelem   bude sestavena a určena pětičlenná komise z řad závodníků a  pořadatelů,  která bude představena na pátečním meetingu a která bude  společně  rozhodovat svými hlasy o otevření či uzavření letecké části  disciplíny.  Následně bude dán prostor pro její hromadné odsouhlasení. V  případě, že  nebude komise odsouhlasena většinou pří  ; ;tomn&   amp; amp;ya cute;ch závodících paraglidistů, toto rozhodnutí vykonává   vedoucí disciplíny paragliding. Komise je určena pouze pro rozhodování v   rámci otevření/uzavření letecké disciplíny ještě před startem prvního   pilota. O krátkodobém či úplném uzavření startoviště v průběhu   paraglidingové disciplíny rozhoduje výhradně vedoucí disciplíny   paragliding.
Cílový sektor
Pilot   je povinen odstartovat, letět a přistát tak, aby neohrožoval ani   neomezoval ostatní závodníky či diváky. Pilot přistává na sjezdovce   Kareš ve směru do kopce a poté vybíhá sjezdovku do vytyčeného cílového   sektoru. Do tohoto vytyčeného cílového sektoru je striktně zakázáno   přistávat. Pokud se tak stane, je pilot povinen doběhnout na začá  ;  ;tek c   &i acute;lového sektoru, tam se otočit a až pak běžet do  cíle k  předání štafety. Pokud pilot přistane kdekoliv jinde, je povinen  s celou  výbavou doběhnout do cílového sektoru a na jeho konci předat  štafetu.
Kromě oficiální přistávací plochy na fotbalovém hřišti bude na vedlejší louce vyznačen i nouzový přistávací prostor.
DOPRAVA ZÁVODNÍKŮ NA START
Závodníci   se na start dopravují individuálně prostřednictvím lanovky v Koutech –   obdrží jízdenku (součást startovného). Důležitá je přítomnost všech   pilotů v 10:45 v
Partneři závodu
© zubr 4thlon Extréme CUP 2019
Návrat na obsah