O závodu - zubr-cup.cz

Přejít na obsah
V letošním roce se uskuteční  Zubr4thloneXtrémeCup dne 3.8.2019 v  Koutech nad Desnou. Celý závod se  bude skládat z horského běhu, paraglidingu,  horského kola a kajaku -  sjezd divoké vody a půjde o nejtěžší extrémní závod čtyřčlenných štafet a  jednotlivců u nás.

Na diváky čeká nevšední zážitek v podání nejlepších českých a  světových sportovců vyznávajících outdoorové sportování. Závod bude v  této kombinaci v České republice tím nejtěžším a poslouží jako skvělá  příprava na světově nejuznávanější závod tohoto  typu – Red Bull  Dolomitenmann, kterého se každoročně účastní široká česká sportovní  špička.
 
 
3.8.2019
 
Kouty nad Desnou, Olomoucký kraj, Česká republika
 

 

DISCIPLÍNY :
Horský běh - nahoru, dolů - cca 12 km
Paragliding -  cca 5,74 km
Mountain bike (MTB) - 25,0km
Kajak  -  6,125 km - obtížnost III. - V., 150 m  protiproudy

Přesné délky tratí s mapkami a popisem budou  postupně na stránkách. Průběžně může dojít k drobným úpravám. Definitíva  bude uvedena při mítinku v pátek. Jde o první ročník a chceme  atraktívní tratě. Voda je neměnná, para - může být změněno přistání,  jinak start Kamenec neměnný, běh a kolo se dotváří,  může doznat změn  .Vše bude nejpozději do 1.8.2019 definitivní. První předávka běh x  paragliding - Kamenec. Druhá předávka para x MTB - přesně bude určeno do  konce června. Třetí předávka MTB x kajak - pod spodní nádrží Dlouhé  Stráně.   

 
KATEGORIE:
Extremní kvadriatlon - štafetový závod mužů a žen
Extreme Quadrathlon - race of four relay races
 
START:  
št. ženy + jednotlivci        9:30 hod. - Kouty
 ostatní štafety               10:15  hod. - Kouty
 

 

CÍL:
první cca 15:00 - Kouty

Registrace do závodu:
Startujeme 1.5.2019  -  Konec 10.7.2019
Registrace kompletních týmů probíhá výhradně přes internetové stránky  závodu (ZDE). Nekompletní týmy se mají možnost zkompletovat na  našem facebooku.
 
Omezení:
Jeden závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně. Jednitlivec jde  všechny disciplíny sám.Startovat může pouze závodník starší 18-ti let.
                  Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v  registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení  startovného.

Prezentace:
Prezentace otevřena v místě závodu- čtvrtek1.8.2019 - 16.00 hod. - 18.30 hod.
                                                   -  pátek 2.8.2019 -10:00 -  19:00 .
Tým/jednotlivec, který neprojde prezentací do 19:00 dne 2.8,2019 nebude připuštěn ke startu!
Nová registrace na místě dne 2.8.2019 - 2 000,- Kč.
Registrují se pouze kompletní štafetové týmy.
 Prohlášení závodníka obdrží každý startující při prezentaci.
Trénink na tratích v pátek od 8.00 hod. Voda v  pátek odpoledne od 15.00 hod.- jen pro závodníky s registrací. Ostatním  sjezd řeky zakázán.

Předzávodní meeting:   
pátek 2.8.2019 v  19:30, Kouty

STARTOVNÉ:
 Startovné pro kompletní tým činí pro letošek 1 000,- Kč/tým po celou dobu. Chceme Vás co nejvíc na startu.
- jednotlivci -  500,- Kč

Bezhotovostní platba na č.ú. 2500616599/2010.
Do zprávy pro příjemce uvádějte: „ZubrCup“ + název týmu / jméno.
Po 15.7.2019 již platby neposílejte, startovné zaplatíte v hotovosti na místě.
- platba na místě (zvýšené startovné) 2 000,- Kč/ pro všechny
Po zaplacení startovného bude Váš tým oficiálně přihlášen!
 

CENY:  
 finanční a věcné

Pokyny pro všechny závodníky!


Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy.
Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.
Závodník smí startovat jen v jedné disciplíně, výjma soutěže jednotlivců.
Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit pořadateli.
Závodníci mají zakázáno pohybovat se mimo trať závodu a turistické značky.
Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla závodu.
Závodníci, kteří nesoutěží ve své disciplíně, se mohou pohybovat pouze v prostoru pro ně vyhrazeném.
Závodníci předávají štafetu dotekem ruky pouze v předávkovém území.
Závodníci startují se startovními čísly, která musí být viditelně umístěna.
Paraglidista je povinen mít u sebe mobilní telefon.
Bližší pokyny u jednotlivých disciplín.
Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 1.500,- Kč  maximálně do 30 min. po skončení závodu.
V případě uznání protestu bude  vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti v prostorách  startu a cíle a na tratích závodu bez povolení pořadatele je zakázané.  Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného  propagačního místa bude vykázána z místa závodu.
Celý závod bude natáčen televizními společnostmi. Prosíme závodníky,  aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi. Následné  zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k  samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů,  vyjma zpravodajských nebo určených pro vlastní potřebu, je bez povolení  pořadatele nepřípustné!!!
Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu.
Závod bude měřen elektronickým systémem. Z tohoto důvodu je zakázáno se  volně a bezdůvodně pohybovat v předávkovém a cílovém prostoru.
Platí přísný zákaz (pro závodníky i diváky) pomáhat soupeři ve stejné  nebo jiné disciplíně (vyjma ohrožení zdraví!!!). Nastane-li takový  případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí  pomoc,s vyjímkou pomoci od soupeře, jinak bude také diskvalifikován.  Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je  povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením, a to s  tím, se kterým odstartoval!
Zdravotní zajištění po dobu závodu v podobě HS, VZS a zdravotnického  personálu. Na kritických místech na trati v podobě pořadatelských  hlídek.
 
PARKOVÁNÍ:  


 

OBČERSTVENÍ V AREÁLU:  
 stánky, restaurace, bude upřesněno, případně zvýrazněno na mapě
 

UBYTOVÁNÍ:  
 na vlastní náklady v okolních ubytovacích zařízeních,možnost např.:
Zjišťujeme...

Partneři závodu
© zubr 4thlon Extréme CUP 2019
Návrat na obsah